Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/aktualnosci/11601,Loteria-Narodowego-Spisu-Ludnosci.html
2021-10-20, 18:23

Strona znajduje się w archiwum.

Loteria Narodowego Spisu Ludności

Gminne Biuro Spisowe w Łomiankach przypomina o obowiązku spisowym.

 

Jak dokonać spisu?

  • za pomocą strony https://spis.gov.pl,
  • w gminnym punkcie spisowym, po umówieniu telefonicznym (tel. 666 834 559 lub 888 98 13),
  • telefonicznie 22 279 99 99,
  • za pośrednictwem rachmistrza spisowego, gdy do nas zatelefonuje.

Spisać muszą się nie tyko obywatele Polski, ale też cudzoziemcy, wg. stanu na dzień 31 marca 2021 r.

 

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.,  obowiązkiem spisania objęte są wszystkie osoby fizyczne "stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami", a także "niemające miejsca zamieszkania".

 

Jeśli do dnia 7 lipca b.r. spiszesz się za pomocą strony internetowej (osobiście lub w gminnym punkcie spisowym) możesz wziąć udział w loterii (https://loteria.spis.gov.pl).


Opcje strony