Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Taryfy

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  informuje, że w okresie od 01.01.2021r. do 12.06.2021r. obowiązują taryfy zgodne z opublikowaną w dniu 05.06.2018r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją Nr WA.RET.070.1.029.2.2018r. z dnia 26 kwietnia 2018 r. zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łomianki.


Taryfy za wodę i ścieki

obowiązujące od dnia 01.01.2021r. do dnia 12.06.2021r.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Taryfa obowiązująca w okresie

   od 01.01.2021r.         do 12.06.2021r.

zł. netto

zł. brutto*

CENY I STAWKI OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ:

Grupa WS1:

- cena wody (zł/1m³)

4,45

4,81

Wszyscy odbiorcy

- stawka opłaty abonamentowej (zł/ odbiorcę/ miesiąc)

2,50

2,70

CENY I STAWKI OPŁAT ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI:

Grupa WS1:

- cena ścieków (zł/1m³)

8,71

9,41

Wszyscy odbiorcy

- stawka opłaty abonamentowej (zł/ odbiorcę/ miesiąc)

4,00

4,32

                            


*Cena brutto zawiera 8% VAT. W przypadku zmiany podatku VAT w okresie obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do ceny netto zostanie doliczona stawka podatku VAT obowiązująca na skutek wprowadzonej zmiany. Na dzień ustalania niniejszej taryfy stawka podatku wynosi 8%

 

 

             Zarząd

 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 w Łomiankach Sp. z o.o.

 


Archiwum

 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że Uchwałą Nr XX/180/2020 Rady Miejskiej
w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2020r.  w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, Rada Miejska w Łomiankach uchwaliła dopłaty do taryf, które wynoszą:

 

Grupa taryfowa WS1 Wszyscy odbiorcy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

 

              Zarząd

 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 w Łomiankach Sp. z o.o. 

 

Pliki do pobrania

1.Uchwała Nr XX_180_2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych.pdf

2.Ogłoszenie dopłaty do taryf 2020.docx

3.Decyzja o zatwierdzeniu taryf Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Opcje strony

do góry