Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

WPRIM na lata 2021-2024

Rada Miejska w Łomiankach w dniu 21.01.2021 roku podjęła Uchwała Nr XXXIV/300/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024, będących w posiadaniu Gminy Łomianki.

 

Wieloletni Plan określa w szczególności:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

 

Załączniki:

  1. WPRIM - plik do pobrania 
  2. Harmonogram Realizacji Inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Łomianki na lata 2021 - 2024 - plik do pobrania

Opcje strony

do góry