Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Kolejne dofinansowanie dla ZWiK w Łomiankach!

 

W dniu 02.10.2020 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes ZWiK w Łomiankach – Tomasz Czajkowski podpisał umowę na dofinansowanie w ramach pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Dostawa i wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (GIS) oraz dostawa wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu dla ZWiK w Łomiankach” w ramach działania 5.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska.

Kwota dofinansowania w ramach pożyczki to 1 947 065,00 zł. co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 2 394 890,00 zł.

W ramach zadania Spółka uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki na refundację zakupionych nowoczesnych wodomierzy do zdalnego odczytu oraz na dostawę i wdrożenie systemu monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej, który pozwoli sprawniej zarządzać infrastrukturą, a także  pozwoli to usprawnić pracę eksploatacji oraz zminimalizować czas potrzebny na usuwanie awarii. System będzie w pełni kompatybilny z systemem rozliczeń, dzięki czemu Spółka będzie mogła podnosić jakość świadczonych dla Państwa usług.

Pożyczka zostanie umorzona w 30% po spełnieniu wymogów uzyskania efektu ekologicznego!