noalt

Jakość wody

Dla Mieszkańców

O spółce

Galeria

Szukaj:
Wyszukiwana fraza może znajdować się w jednym z poniższych tematów:
  • Sierpień 2017
  • Lipiec 2017
  • Czerwiec 2017
  • Maj 2017
  • Kwiecień 2017
  • Marzec 2017
  • Luty 2017
  • Styczeń 2017
  • Badania archiwalne - 2016 rok
  • Badania archiwalne - 2015 rok
  • Certyfikat Akredytacji
  • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
  • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
  • Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu oraz wymagania instalacyjne
  • UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego
  • Jak przyłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w gminie Łomianki?
  • Informacja dotycząca spotkania z mieszkańcami osiedla Łomianki Górne w sprawie dokończenia realizacji przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska i Kasztanowa
  • Informacja dla Mieszkańców osiedla Łomianki Górne w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska, Kasztanowa
  • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2015
  • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2014
  • Cennik Usług ZWiK
  • Wyślij stan wodomierza
  • Dokumenty do pobrania
  • Logowanie e-BOK
  • Schematy organizacyjne
  • Informacje
  • Praca u nas
  • Link do projektu
  • POIiŚ
  • Zakres rzeczowy
  • Informacje o projekcie
  • Harmonogram
  • W trakcie realizacji
  • Zrealizowane
  • Schemat organizacyjny JRP
  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.248.702,06 zł.
  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki - budowa sieci wodociągowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 679 113,00 zł.
  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 17.276.599,97zł.
  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 5.499.727,00 zł.
  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 8.262.280,26 zł.
  • Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.106.583,00 zł zł
  • Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 494.800,00 zł
  • Budowa sieci wod-kan (Dobra, Nowa i Stara)
  • Budowa sieci wod-kan (Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów)
  • PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY MIESZCZĄCEJ SIĘ W ŁOMIANKACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 22
  • KONTRAKT 14 Zakres 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dolnych – ulice: Chopina, Armii Poznań, Paderewskiego, Wspólna, działki nr 86, 94, 103, 107/1, 76/10, 113/2, 110, 80, 81, 87/15, 290/12, 291/11, 308/4, 308/7.
  • Kontrakt 11 Zakres 8.1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej obszaru Kiełpina w ul.: Leszczynowa, Bukowa, Wiązowa, Klonowa, Dz. Nr 213/9, Lokajskiego, dz. Nr 376, Kocjana, Krzyczkowskiego, Żołnierzy Narviku, Niegodzisza, Ogrodowa 1 i dz. Nr235/21. Kontrakt 12 Zakres 8.2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obszaru Kiełpina w ul. Wiklinowej, dz. Nr 184/8, Porzeczkowej, Truskawkowej, dz nr. 189/2, dz. Nr 189/13, Jarzębinowa, Cyprysowa + sięgacz, Jałowcowa + 194/17, dz. Nr 196/8, Leszczynowa, Klonowa.
  • Kontrakt 7 Zakres 1c - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I – ulice: Równa 1, Równa 2, Wyboista 1, Wyboista 2, Śliska 1, Śliska 2, Asfaltowa 1, Asfaltowa 2, Szeroka, Borzobohatego, działka nr 315/5, 587, 508/2, 509/1, 334/1, 488, 477/5, 473, 474/6
  • ”Kontrakt 15 Zakres 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dolnych – ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki, działki nr 342/11, 342/16, 354/8, 354/9, 640/1, 648/5, 1217.
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach poniższych kontraktów: CZĘŚĆ I Kontrakt 11 Zakres 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. III - ulica: Magnolii, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia, działka nr 205/2, 254, 166. CZĘŚĆ II Kontrakt 12 Zakres 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. III - ulica: Zielona, Ułanów Jazłowieckich, działka nr 266, 265, 133, 132, 121, 109, 71, 70/42, 101, 102, 97/1, 92/1, 259, 63, 48, 28, 30, 16, 238, 362, 351/2. CZĘŚĆ III Kontrakt 13 Zakres 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz .IV - ulica: Prosta, Równoległa, Sierakowska
  • Zaprojektowanie, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla obszaru: „KONTRAKT 13 Zakres 9: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obszaru Kiełpina w ul. Rolniczej, Rolniczej 244, Rolniczej 240 i 242, Cienistej, łącznik Cienistej – Rolniczej, Wiśniowej, Dz. nr 117/4 i 118/4, Cienistej 52 i 54, Cienistej 50, Ogrodowej, Gwiaździstej”.
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4. - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 8; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 9; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 10
  • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach
  • Budowa w technologii bezwykopowej sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska i Kiełpin w Gminie Łomianki
  • Dostawa wodomierzy dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 22 w Łomiankach
  • „Modernizacja instalacji elektrycznej oraz monitoringu i sterowania 47 przepompowniami ścieków na terenie gminy Łomianki oraz połączenie nowych 16 pompowni w jeden system wizualizacji
  • Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 22 w Łomiankach
  • Modernizacja instalacji elektrycznej oraz monitoringu i sterowania 47 przepompowniami ścieków na terenie gminy Łomianki oraz połączenie nowych 16 pompowni w jeden system wizualizacji
  • Aktualizacja operatu szacunkowego oczyszczalni ścieków mieszczącej się w Łomiankach przy ul. Brukowej 2A oraz stacji uzdatniania wody mieszczącej się w Łomiankach przy ul. Fabrycznej 22 należących do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Dostawa materiałów do budowy i eksploatacji sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o.
  • Budowa w pełni zautomatyzowanej Stacji Uzdatniania Wody w istniejącym budynku znajdującym się przy ul. Włościańskiej 22A w Łomiankach
  • Budowa przewodu wody surowej w technologii bezwykopowej wraz z ujęciami od działki nr 78/1 do SUW Fabryczna”
  • REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZWIK W ŁOMIANKACH SP. Z O.O
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II – ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacjowa, Łyżwiarska i Narciarska
  • Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Górnych – ulice: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska i Miłosna
  • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dąbrowie Leśnej w Łomiankach – ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosnowa
  • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach
  • Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa w Łomiankach
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Górnych – ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów i Jaśminowa
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Górnych – ulice: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska, Miłosna
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa w Łomiankach
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Baonu Zośka w Łomiankach
  • Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rolniczej w Łomiankach
  • Przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności...
  • Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Rolniczej i w ulicy Wiślanej w Łomiankach
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Żywicznej w Łomiankach
  • Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Brukowej 2A w Łomiankach...
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich i Weteranów w Łomiankach
  • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w „Osiedlu Kwiatowym” w Łomiankach
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Zbowidowska, I Armii Wojska Polskiego, Powstańców Kampinosu, Powstańców Warszawy, Armii Krajowej i Gwardii Ludowej w Łomiankach
  • Budowa zbiornika retencyjnego (zapasowo – wyrównawczego) wody uzdatnionej, wspomagającego pracę stacji wodociągowej TRYLOGIA
  • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Roboty budowlane w zakresie remontu zbiornika reaktora biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach
  • Wykonanie projektu na budowę stałego zadaszenia tymczasowego placu składowego osadu ściekowego Oczyszczalni ścieków w Łomiankach zarządzanej i eksploatowanych przez ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Przygotowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie zbiornika retencyjnego (zapasowo – wyrównawczego) wody uzdatnionej, wspomagającego pracę stacji wodociągowej „Trylogia”, zlokalizowanej przy ulicy Oleńki 1 w Łomiankach. (postępowanie II)
  • Informacja dla wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Zbowidowska, i Armii Wojska Polskiego, Powstańców Kampinosu, Powstańców Warszawy w Łomiankach
  • Przygotowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie zbiornika retencyjnego (zapasowo – wyrównawczego) wody uzdatnionej, wspomagającego pracę stacji wodociągowej „Trylogia”, zlokalizowanej przy ulicy Oleńki 1 w Łomiankach
  • Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Zbowidowska, I Armii Wojska Polskiego,Powstańców Kampinosu, Powstańców Warszawy w Łomiankach
  • Kompleksowa obsługa informatyczna Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomianakch Sp. z o.o. wraz z obiektami do niego przynależącymi
  • Dostawa paliw napędowych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. - Unieważnienie postępowania
  • Dostawa paliw napędowych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŁOMIANKACH W ULICACH: PADEREWSKIEGO, WSPÓLNEJ, MONIUSZKI, WIENIAWSKIEGO, OSIKOWEJ I SIĘGACZU ULICY KRZYWEJ
  • Kontrakt 16 Zakres 6 i część Zakresu 7 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dolnych wraz z kolektorem tłocznym w ulicy Fabrycznej – ulice: Chopina, Szczytowa, Szpilmana W., Fabryczna, działki nr 1037/2, 749. Kontrakt 21 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej wraz z przewiertem pod trasą. Kontrakt 22 - Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicach: Stary Tor, Pancerz, Glinianki.
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. III.
  • Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach
  • BUDOWA PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI
  • BUDOWA PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Dostawa oleju opałowego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach przy u. Brukowej 2A
  • Dostawa materiałów żelbetowych tj. obudów do skrzynek ulicznych oraz kręgów, płyt i dennic do budowy studni dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Dostawa materiałów żelbetowych tj. obudów do skrzynek ulicznych oraz kręgów, płyt i dennic do budowy studni dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY WIŚLANEJ W ŁOMIANKACH
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązjujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Dostawa nowego urządzenia do przecisków pneumatycznych wraz ze sprężarką oraz usługa szkolenia pracowników ZWIK w zakresie obsługi urządzenia
  • Budowa w technologii bezwykopowej sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska i Kiełpin w Gminie Łomianki” – ETAP II
  • Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łomianki oraz analiza techniczna systemu istniejącego wraz ze wskazaniem kierunków modernizacji
  • Dostawa nowych bądź używanych samochodów dostawczych typu wywrotka (o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t) w formie leasingu operacyjnego.
  • Dostawa nowych bądź używanych samochodów dostawczych typu wywrotka (o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t) w formie leasingu operacyjnego
  • Dostawa 4 pomp do ścieków sanitarnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Wykonanie tymczasowej drogi z asfaltobetonu na ulicy Zachodniej w Łomiankach
  • Wykonanie kompleksowej przebudowy sieci gazowej zlokalizowanej w pasie drogowym działka nr 426 obręb 0023 w Łomiankach przy ul. Partyzantów
  • Dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Dostawa pomp, wirników i uszczelek do wymiany w istniejących przepompowniach ścieków na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie posesji położonych w Łomiankach
  • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
  • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna Droga w gminie Łomianki”
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
  • Dostawa pomp, wirników, łańcuchów i uszczelek do wymiany w istniejących przepompowniach ścieków będących w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki w ramach 14 CZĘŚCI.
  • Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych [typu cargo/kombi/van/tour van] w formie leasingu operacyjnego
  • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego – II postępowanie
  • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego
  • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Akinsa w Łomiankach.
  • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie posesji położonych w Łomiankach
  • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III” - II postępowanie
  • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III"
  • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki
  • Dostawa wodomierzy wraz z mobilnym systemem zdalnego odczytu poprzez transmisję radiową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Przejdź do...

Jakość wody
Dla Mieszkańców
LOGOWANIE E-BOK
O spółce
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki
Współpraca z WFOŚiGW
Przetargi 2014_pzp
Przetargi 2014_zwik
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
Przetargi 2010
Przetargi 2015_pzp
Przetargi 2015_zwik
Przetargi 2016_pzp
Przetargi 2016_zwik
Przetargi 2017_pzp
przetargi 2017_zwik

Marzec 2017

utworzono: 10.04.2017 - 15:21 / zaktualizowano: 10.04.2017 - 15:37

Copyright © Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Data: 17.11.2017 | Informacje o stronie