noalt

Jakość wody

Dla Mieszkańców

O spółce

Galeria

Szukaj:
Wyszukiwana fraza może znajdować się w jednym z poniższych tematów:
 • Polecenie zapłaty
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Badania archiwalne - 2016 rok
 • Badania archiwalne - 2015 rok
 • Certyfikat Akredytacji
 • Informacja o utrudnieniach na ul.Atkinsa
 • Ceny za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach obowiązujące od dnia 01.01.2018r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
 • Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu oraz wymagania instalacyjne
 • UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego
 • Jak przyłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w gminie Łomianki?
 • Informacja dotycząca spotkania z mieszkańcami osiedla Łomianki Górne w sprawie dokończenia realizacji przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska i Kasztanowa
 • Informacja dla Mieszkańców osiedla Łomianki Górne w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska, Kasztanowa
 • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2015
 • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2014
 • Cennik Usług ZWiK
 • Wyślij stan wodomierza
 • Dokumenty do pobrania
 • Logowanie e-BOK
 • Schematy organizacyjne
 • Informacje
 • Praca u nas
 • Link do projektu
 • POIiŚ
 • Zakres rzeczowy
 • Informacje o projekcie
 • Harmonogram
 • W trakcie realizacji
 • Zrealizowane
 • Schemat organizacyjny JRP
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.248.702,06 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki - budowa sieci wodociągowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 679 113,00 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 17.276.599,97zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 5.499.727,00 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 8.262.280,26 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.106.583,00 zł zł
 • Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 494.800,00 zł
 • Budowa sieci wod-kan (Dobra, Nowa i Stara)
 • Budowa sieci wod-kan (Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów)
 • BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŁOMIANKACH W ULICACH: PADEREWSKIEGO, WSPÓLNEJ, MONIUSZKI, WIENIAWSKIEGO, OSIKOWEJ I SIĘGACZU ULICY KRZYWEJ
 • Kontrakt 16 Zakres 6 i część Zakresu 7 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dolnych wraz z kolektorem tłocznym w ulicy Fabrycznej – ulice: Chopina, Szczytowa, Szpilmana W., Fabryczna, działki nr 1037/2, 749. Kontrakt 21 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej wraz z przewiertem pod trasą. Kontrakt 22 - Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicach: Stary Tor, Pancerz, Glinianki.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. III.
 • Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach
 • BUDOWA PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI
 • BUDOWA PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Dostawa oleju opałowego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach przy u. Brukowej 2A
 • Dostawa materiałów żelbetowych tj. obudów do skrzynek ulicznych oraz kręgów, płyt i dennic do budowy studni dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Dostawa materiałów żelbetowych tj. obudów do skrzynek ulicznych oraz kręgów, płyt i dennic do budowy studni dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY WIŚLANEJ W ŁOMIANKACH
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązjujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Dostawa nowego urządzenia do przecisków pneumatycznych wraz ze sprężarką oraz usługa szkolenia pracowników ZWIK w zakresie obsługi urządzenia
 • Budowa w technologii bezwykopowej sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska i Kiełpin w Gminie Łomianki” – ETAP II
 • Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łomianki oraz analiza techniczna systemu istniejącego wraz ze wskazaniem kierunków modernizacji
 • Dostawa nowych bądź używanych samochodów dostawczych typu wywrotka (o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t) w formie leasingu operacyjnego.
 • Dostawa nowych bądź używanych samochodów dostawczych typu wywrotka (o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t) w formie leasingu operacyjnego
 • Dostawa 4 pomp do ścieków sanitarnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Wykonanie tymczasowej drogi z asfaltobetonu na ulicy Zachodniej w Łomiankach
 • Wykonanie kompleksowej przebudowy sieci gazowej zlokalizowanej w pasie drogowym działka nr 426 obręb 0023 w Łomiankach przy ul. Partyzantów
 • Dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Dostawa pomp, wirników i uszczelek do wymiany w istniejących przepompowniach ścieków na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie posesji położonych w Łomiankach
 • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna Droga w gminie Łomianki”
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach przy u. Brukowej 2A”.
 • Dostawa pomp, wirników, łańcuchów i uszczelek do wymiany w istniejących przepompowniach ścieków będących w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki w ramach 14 CZĘŚCI.
 • Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych [typu cargo/kombi/van/tour van] w formie leasingu operacyjnego
 • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego – II postępowanie
 • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego
 • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Akinsa w Łomiankach.
 • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie posesji położonych w Łomiankach
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III” - II postępowanie
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III"
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki
 • Dostawa wodomierzy wraz z mobilnym systemem zdalnego odczytu poprzez transmisję radiową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki” – II postępowanie
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki”
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych w ul. Cienistej w Łomiankach”.
 • „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Sadowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Bajkowy, Kępa Kiełpińska oraz fragmentów sołectw Dziekanów Polski, Kiełpin i Dziekanów Leśny w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap IV”.
 • Polityka Prywatności - osoby fizyczne
 • Polityka Prywatności - osoby prawne

Przejdź do...

Polecenie zapłaty
Jakość wody
Dla Mieszkańców
LOGOWANIE E-BOK
O spółce
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki
Współpraca z WFOŚiGW
Przetargi 2015_pzp
Przetargi 2015_zwik
Przetargi 2016_pzp
Przetargi 2016_zwik
Przetargi 2017_pzp
Przetargi 2017_zwik
Przetargi 2018_pzp
Przetargi 2018_zwik
Rodo

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łomianki.

utworzono: 12.06.2018 - 13:21 / zaktualizowano: 14.07.2018 - 07:57

Szanowni Klienci,


 Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  informuje, że w dniu 05.06.2018r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało Decyzję Nr WA.RET.070.1.029.2.2018r. z dnia 26 kwietnia 2018 r. zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łomianki. Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dna 13.06.2018 r. na okres 3 lat.

 

 

 

Decyzja Nr WA.RET.070.1.029.2.2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r. zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łomianki

 


Taryfy za wodę i ścieki zatwierdzone przez Organ Regulacyjny

obowiązujące od dnia 13.06.2018r. do dnia 12.06.2021r.

 

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

 

Taryfowa grupa

odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie

W okresie

W okresie

 

   od 13.06.2018r.   

 do 12.06.2019r.

od 13.06.2019r.

 do 12.06.2020r.

     od 13.06.2020r.     

do 12.06.2021r.

 
 

zł. netto

zł. brutto*

zł. netto

zł. brutto*

zł. netto

zł. brutto*

 

CENY I STAWKI OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ:

 

Grupa WS1:

- cena wody (zł/1m³)

4,44

4,80

4,42

4,77

4,45

4,81

 

Wszyscy odbiorcy

- stawka opłaty abonamentowej ( zł/odbiorcę/miesiąc)

2,50

2,70

2,50

2,70

2,50

2,70

 

CENY I STAWKI OPŁAT ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI:

 

Grupa WS1:

- cena ścieków (zł/1m³)

8,91

9,62

8,77

9,47

8,71

9,41

 

Wszyscy odbiorcy

- stawka opłaty abonamentowej ( zł/odbiorcę/miesiąc)

4,00

4,32

4,00

4,32

4,00

4,32

 

*Cena brutto zawiera 8% VAT. W przypadku zmiany podatku VAT w okresie obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do ceny netto zostanie doliczona stawka podatku VAT obowiązująca na skutek wprowadzonej zmiany. Na dzień ustalania niniejszej taryfy stawka podatku wynosi 8%.

 

 


Jednocześnie informujemy, że Uchwałą Nr XLIII/505/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/409/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, Rada Miejska w Łomiankach uchwaliła dopłaty do taryf, które wynoszą:

·         0,36 zł./m³ netto dla Grupy taryfowej WS1 Wszyscy odbiorcy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

·         0,70 zł./m³ netto dla Grupy taryfowej WS1 Wszyscy odbiorcy z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków

Dopłata obowiązuje od dnia 13.06.2018r. do dnia 31.12.2018r.

 

 

Uchwała Nr XLIII/505/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/409/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 listopada 2017 roku dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

 

Taryfy za wodę i ścieki z uwzględnieniem dopłaty Gminy Łomianki

obowiązujące od dnia 13.06.2018r. do dnia 31.12.2018r.

 

 

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Taryfa zatwierdzona przez Organ Regulacyjny


Dopłata Gminy

Taryfy po uwzględnieniu dopłaty

 

  od 13.06.2018r.      do 31.12.2018r.

   od 13.06.2018r.    do 31.12.2018r.

      od 13.06.2018r.       do 31.12.2018r.

 
 

zł. netto

zł. netto

zł. netto

zł. brutto*

 

CENY I STAWKI OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ:

 

Grupa WS1:

- cena wody (zł/1m³)

4,44

0,36

4,08

4,41

 

Wszyscy odbiorcy

- stawka opłaty abonamentowej ( zł/odbiorcę/miesiąc)

2,50

0,00

2,50

2,70

 

CENY I STAWKI OPŁAT ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI:

 

Grupa WS1:

- cena ścieków (zł/1m³)

8,91

0,70

8,21

8,87

 

Wszyscy odbiorcy

- stawka opłaty abonamentowej ( zł/odbiorcę/miesiąc)

4,00

0,00

4,00

4,32

 

 

*Cena brutto zawiera 8% VAT. W przypadku zmiany podatku VAT w okresie obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do ceny netto zostanie doliczona stawka podatku VAT obowiązująca na skutek wprowadzonej zmiany. Na dzień ustalania niniejszej taryfy stawka podatku wynosi 8%.

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

uprzejmie informuje, iż dnia 22 grudnia 2017r. (piątek)

biuro ZWIK mieszczące się w Łomiankach, przy ul. Rolniczej 244

czynne będzie w godz. 8:00 – 12:00.

 

Życzymy wszystkim Zdrowych, Spokojnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia


Copyright © Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Data: 15.11.2018 | Informacje o stronie