noalt

Jakość wody

Dla Mieszkańców

O spółce

Galeria

Szukaj:
Wyszukiwana fraza może znajdować się w jednym z poniższych tematów:
  • Polecenie zapłaty
  • Wrzesień 2018
  • Sierpień 2018
  • Lipiec 2018
  • Czerwiec 2018
  • Maj 2018
  • Kwiecień 2018
  • Marzec 2018
  • Luty 2018
  • Styczeń 2018
  • Grudzień 2017
  • Listopad 2017
  • Październik 2017
  • Wrzesień 2017
  • Sierpień 2017
  • Lipiec 2017
  • Czerwiec 2017
  • Maj 2017
  • Kwiecień 2017
  • Marzec 2017
  • Luty 2017
  • Styczeń 2017
  • Badania archiwalne - 2016 rok
  • Badania archiwalne - 2015 rok
  • Certyfikat Akredytacji
  • Informacja o utrudnieniach na ul.Atkinsa
  • Ceny za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach obowiązujące od dnia 01.01.2018r.
  • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
  • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
  • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
  • Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu oraz wymagania instalacyjne
  • UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego
  • Jak przyłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w gminie Łomianki?
  • Informacja dotycząca spotkania z mieszkańcami osiedla Łomianki Górne w sprawie dokończenia realizacji przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska i Kasztanowa
  • Informacja dla Mieszkańców osiedla Łomianki Górne w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska, Kasztanowa
  • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2015
  • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2014
  • Cennik Usług ZWiK
  • Wyślij stan wodomierza
  • Dokumenty do pobrania
  • Logowanie e-BOK
  • Schematy organizacyjne
  • Informacje
  • Praca u nas
  • Link do projektu
  • POIiŚ
  • Zakres rzeczowy
  • Informacje o projekcie
  • Harmonogram
  • W trakcie realizacji
  • Zrealizowane
  • Schemat organizacyjny JRP
  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.248.702,06 zł.
  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki - budowa sieci wodociągowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 679 113,00 zł.
  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 17.276.599,97zł.
  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 5.499.727,00 zł.
  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 8.262.280,26 zł.
  • Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.106.583,00 zł zł
  • Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 494.800,00 zł
  • Budowa sieci wod-kan (Dobra, Nowa i Stara)
  • Budowa sieci wod-kan (Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów)
  • BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŁOMIANKACH W ULICACH: PADEREWSKIEGO, WSPÓLNEJ, MONIUSZKI, WIENIAWSKIEGO, OSIKOWEJ I SIĘGACZU ULICY KRZYWEJ
  • Kontrakt 16 Zakres 6 i część Zakresu 7 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dolnych wraz z kolektorem tłocznym w ulicy Fabrycznej – ulice: Chopina, Szczytowa, Szpilmana W., Fabryczna, działki nr 1037/2, 749. Kontrakt 21 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej wraz z przewiertem pod trasą. Kontrakt 22 - Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicach: Stary Tor, Pancerz, Glinianki.
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. III.
  • Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach
  • BUDOWA PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI
  • BUDOWA PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY ŁOMIANKI
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Dostawa oleju opałowego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach przy u. Brukowej 2A
  • Dostawa materiałów żelbetowych tj. obudów do skrzynek ulicznych oraz kręgów, płyt i dennic do budowy studni dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Dostawa materiałów żelbetowych tj. obudów do skrzynek ulicznych oraz kręgów, płyt i dennic do budowy studni dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY WIŚLANEJ W ŁOMIANKACH
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązjujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Dostawa nowego urządzenia do przecisków pneumatycznych wraz ze sprężarką oraz usługa szkolenia pracowników ZWIK w zakresie obsługi urządzenia
  • Budowa w technologii bezwykopowej sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska i Kiełpin w Gminie Łomianki” – ETAP II
  • Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łomianki oraz analiza techniczna systemu istniejącego wraz ze wskazaniem kierunków modernizacji
  • Dostawa nowych bądź używanych samochodów dostawczych typu wywrotka (o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t) w formie leasingu operacyjnego.
  • Dostawa nowych bądź używanych samochodów dostawczych typu wywrotka (o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t) w formie leasingu operacyjnego
  • Dostawa 4 pomp do ścieków sanitarnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Wykonanie tymczasowej drogi z asfaltobetonu na ulicy Zachodniej w Łomiankach
  • Wykonanie kompleksowej przebudowy sieci gazowej zlokalizowanej w pasie drogowym działka nr 426 obręb 0023 w Łomiankach przy ul. Partyzantów
  • Dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Dostawa pomp, wirników i uszczelek do wymiany w istniejących przepompowniach ścieków na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie posesji położonych w Łomiankach
  • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
  • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna Droga w gminie Łomianki”
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
  • „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach przy u. Brukowej 2A”.
  • Dostawa pomp, wirników, łańcuchów i uszczelek do wymiany w istniejących przepompowniach ścieków będących w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki w ramach 14 CZĘŚCI.
  • Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych [typu cargo/kombi/van/tour van] w formie leasingu operacyjnego
  • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego – II postępowanie
  • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego
  • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Akinsa w Łomiankach.
  • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie posesji położonych w Łomiankach
  • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III” - II postępowanie
  • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III"
  • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki
  • Dostawa wodomierzy wraz z mobilnym systemem zdalnego odczytu poprzez transmisję radiową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
  • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki” – II postępowanie
  • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki”
  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych w ul. Cienistej w Łomiankach”.
  • „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Sadowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Bajkowy, Kępa Kiełpińska oraz fragmentów sołectw Dziekanów Polski, Kiełpin i Dziekanów Leśny w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap IV”.
  • Polityka Prywatności - osoby fizyczne
  • Polityka Prywatności - osoby prawne

Przejdź do...

Polecenie zapłaty
Jakość wody
Dla Mieszkańców
LOGOWANIE E-BOK
O spółce
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki
Współpraca z WFOŚiGW
Przetargi 2015_pzp
Przetargi 2015_zwik
Przetargi 2016_pzp
Przetargi 2016_zwik
Przetargi 2017_pzp
Przetargi 2017_zwik
Przetargi 2018_pzp
Przetargi 2018_zwik
Rodo

Zmiana Prokurenta

utworzono: 04.03.2013 - 11:54 / zaktualizowano: 04.03.2013 - 11:55

Szanowni Państwo


Informuję, iż na mocy Uchwały Zarządu Nr 1 z dnia 27 lutego 2013 roku odwołuję z dniem 28 lutego br. z funkcji Prokurenta Pana Stanisława Rudnika oraz na mocy Uchwały Zarządu Nr 2 z dnia 27 lutego 2013 roku Zarząd udziela Prokury Panu Tomaszowi Czajkowskiemu od dnia 1 marca 2013 roku.

 


Copyright © Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Data: 15.11.2018 | Informacje o stronie