noalt

Jakość wody

Dla Mieszkańców

O spółce

Galeria

Szukaj:
Wyszukiwana fraza może znajdować się w jednym z poniższych tematów:
 • Polecenie zapłaty
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Badania archiwalne - 2016 rok
 • Badania archiwalne - 2015 rok
 • Certyfikat Akredytacji
 • Ogłoszenie dopłaty do taryf 2019
 • Świąteczne dni pracy
 • Informacja o utrudnieniach na ul.Atkinsa
 • Ceny za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach obowiązujące od dnia 01.01.2018r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
 • Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu oraz wymagania instalacyjne
 • UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego
 • Jak przyłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w gminie Łomianki?
 • Informacja dotycząca spotkania z mieszkańcami osiedla Łomianki Górne w sprawie dokończenia realizacji przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska i Kasztanowa
 • Informacja dla Mieszkańców osiedla Łomianki Górne w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska, Kasztanowa
 • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2015
 • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2014
 • Cennik Usług ZWiK
 • Wyślij stan wodomierza
 • Dokumenty do pobrania
 • Logowanie e-BOK
 • Schematy organizacyjne
 • Informacje
 • Praca u nas
 • Link do projektu
 • POIiŚ
 • Zakres rzeczowy
 • Informacje o projekcie
 • Harmonogram
 • W trakcie realizacji
 • Zrealizowane
 • Schemat organizacyjny JRP
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.248.702,06 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki - budowa sieci wodociągowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 679 113,00 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 17.276.599,97zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 5.499.727,00 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 8.262.280,26 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.106.583,00 zł zł
 • Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 494.800,00 zł
 • Budowa sieci wod-kan (Dobra, Nowa i Stara)
 • Budowa sieci wod-kan (Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów)
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna Droga w gminie Łomianki”
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach przy u. Brukowej 2A”.
 • Dostawa pomp, wirników, łańcuchów i uszczelek do wymiany w istniejących przepompowniach ścieków będących w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki w ramach 14 CZĘŚCI.
 • Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych [typu cargo/kombi/van/tour van] w formie leasingu operacyjnego
 • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego – II postępowanie
 • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego
 • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Akinsa w Łomiankach.
 • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie posesji położonych w Łomiankach
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III” - II postępowanie
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III"
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki
 • Dostawa wodomierzy wraz z mobilnym systemem zdalnego odczytu poprzez transmisję radiową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki” – II postępowanie
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki”
 • „Dostawa samochodu dostawczego z plandeką w formie leasingu operacyjnego”.
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych w ul. Cienistej w Łomiankach”.
 • „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Sadowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Bajkowy, Kępa Kiełpińska oraz fragmentów sołectw Dziekanów Polski, Kiełpin i Dziekanów Leśny w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap IV”.
 • „Odbiór, transport i odzysk osadów ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach”.
 • Polityka Prywatności - osoby fizyczne
 • Polityka Prywatności - osoby prawne

Przejdź do...

Polecenie zapłaty
Jakość wody
Dla Mieszkańców
LOGOWANIE E-BOK
O spółce
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki
Współpraca z WFOŚiGW
Przetargi 2017_pzp
Przetargi 2017_zwik
Przetargi 2018_pzp
Przetargi 2018_zwik
Przetargi 2019_pzp
Przetargi 2019_zwik
Rodo

Cennik Usług ZWiK

utworzono: / zaktualizowano: 26.09.2013 - 13:21

CENNIK USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.

 

UWAGA !!! Wszystkie  podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek.


 1. Wydanie Warunków Technicznych dla przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego lub sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, dotyczących sposobu zaopatrzenia w wodę lub odbioru ścieków w zasięgu istniejących przewodów wod. - kan. z podaniem średnic i sposobu włączenia:
  1. Dla  jednej nieruchomości – 60 zł/budynek;
  2. Za każdą następną nieruchomość np. w przypadku zbiorowego wystąpienia przedstawiciela inwestorów (dotyczy nieruchomości zlokalizowanych blisko siebie, na jednym osiedlu)
    – 30 zł/budynek;
  3. Dla budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (do 100 mb) – 70 zł; 
  4. Dla budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (powyżej 100 mb, tj. każde następne 100 mb) – 40 zł;
  5. Przepisanie/Aktualizacja wydanych Warunków Technicznych ważnych 2 lata (aktualizacja możliwa jest do roku od daty wygaśnięcia wydanego dokumentu – w innych przypadkach wydaje się nowe warunki) – 50 zł/budynek;
 2. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego: 
  1. Projekt przyłącza wodociągowego do budynku jednorodzinnego – 250 zł;
  2. Projekt przyłącza kanalizacyjnego do budynku jednorodzinnego – 250 zł;
  3. Projekt przyłącza wod-kan do budynku jednorodzinnego – 450 zł;
   UWAGA! Zakres prac jednostki projektowej ZWiK został uszczegółowiony w Zarządzeniu Prezesa Zarządu nr 2/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej ZWiK: www.zwik.lomianki.pl/
 3. Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z przyłączami:
  1. Domu jednorodzinnego, zasilanie jednego placu budowy, itp. – 100 zł;
  2. Małego osiedla domów jednorodzinnych (do 10 budynków), małego domu wielorodzinnego (do 30 lokali mieszkalnych), obiektu handlowo-usługowego o powierzchni do 100 m2, itp. – 200 zł;
  3. Dużego osiedla domów jednorodzinnych (powyżej 10 budynków), dużego domu wielorodzinnego (powyżej 30 lokali), obiektu usługowo handlowego o powierzchni powyżej 100 m2 lub budynku użyteczności publicznej, itp. – 400 zł;
  4. Sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej do 100 mb – 100 zł;
  5. Za każde kolejne 100 mb sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – 50 zł;
  6. Sprawdzenie oraz zaopiniowanie wprowadzonych przez projektanta zmian do uzgodnionej dokumentacji projektowej, aktualizacje uzgodnienia projektu – w zależności od rodzaju 50% stawki w/w uzgodnienia;
  7. Uzgodnienie projektu przyłączy – po upływie terminu ważności uzgodnienia (tj. po 3 latach) – 50% stawki w/w uzgodnienia
  8. Opiniowanie koncepcji sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – 400 zł;
  9. Kompleksowy przegląd zaprojektowanej przepompowni – 400 zł;
 4. Wykonanie kosztorysu budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – 3% wartości inwestycji
 5. Wycena kosztów wykonania przyłącza przez ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. – 2% wartości przyłącza
 6. Nadzór nad złączeniem/wpięciem do sieci ZWiK przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wybudowanego przez klienta – 150 zł; 
  W zakres usługi wchodzą:
  1. nadzór nad spięciem przyłącza wybudowanego przez klienta z miejską siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną;
  2. przegląd techniczny wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego;
  3. protokół końcowy wpięcia;
 7. Nadzór pracownika ZWiK nad realizacją prac wykonywanych przez klienta – 70 zł/godz.;
 8. Przegląd techniczny sieci i urządzeń wod-kan na wniosek klienta:
  1. do 100 mb – 200 zł;
  2. za każde kolejne 100 mb – 100 zł;
 9. Kolejny przegląd techniczny sieci i urządzeń wod-kan na wniosek klienta - 50% w/w stawki 
 10. Odbiory techniczne przyłącza wykonywanego przez ZWiK:
  1. pierwszy odbiór techniczny – 0 zł;
  2. każdy kolejny odbiór techniczny wynikający z winy Inwestora – 50 zł;
 11. Odbiory techniczne przyłącza niewykonywanego przez ZWiK:
  1. pierwszy odbiór techniczny – 100 zł;
  2. każdy kolejny odbiór techniczny wynikający z winy Inwestora – 50 zł;
  3. odbiór techniczny wodomierza ogrodowego – 50 zł;
 12. Koszty związane z budową przyłącza wod - kan przez ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.
  1. Wcinka na wodociągu – 1 800 zł;
  2. Przyłącze wody – 125 zł/mb; 
  3. Przykanalik – 185 zł/mb;
  4. Studnia betonowa – 2 500 zł;
  5. Studnia PVC Ø425 – 1 600 zł;
  6. Adaptacja szamba (kręgi betonowe) – 1 200 zł;
  7. Przejście przez szambo - wycena indywidualna
  8. Studnia nabudowana w ulicy - wycena indywidualna
  9. Przydomowa przepompownia  - wycena indywidualna
  10. Tyczenie i inwentaryzacja – 650 zł;
  11. Zajęcie terenu – 200 zł;
  12. Projekt organizacji ruchu (dla przyłącza wod-kan) – 500 zł;
   UWAGA!!! Ceny zawarte w punktach b) i c) dotyczą gruntów nie utwardzonych. Za prace wykonane w gruntach utwardzonych (asfalt, kostka, beton, itp.) ceny wzrastają o 30 %. Odbudowa nawierzchni po robotach wod – kan  pozostaje w gestii właściciela posesji.
 13. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wody         – 400 zł;
 14. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przykanalika         – 400 zł;
 15. Odcięcie dostaw wody lub odprowadzania ścieków w związku z zadłużeniem klienta – 0zł;
 16. Przywrócenie dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków klientowi – po uregulowaniu należności – 250 zł;
 17. Przywrócenie dostawy wody do posesji, w której stwierdzono bezumowny pobór z sieci miejskiej – po podpisaniu umowy i spełnieniu wymogów technicznych    – 500 zł;
 18. Przywrócenie odprowadzania ścieków z posesji, w której stwierdzono bezumowny zrzut do sieci miejskiej – po podpisaniu umowy i spełnieniu wymogów technicznych– 500 zł;
 19. Opłata za nieterminowe przepięcie wewnętrznej instalacji wodociągowej do wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego – 500 zł; 
  UWAGA!!! Nieprzekraczalny termin, do którego należy dokonać przepięcia wewnętrznej instalacji wodociągowej jest określany w umowie na wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego przez ZWiK
 20. Opłata za nielegalny pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków:
  1. dla przyłącza wodociągowego – 2 000 zł;
  2. dla przyłącza kanalizacyjnego – 4 000 zł;
   lub zgodnie art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U.2001 Nr 72 poz. 747) 
 21. Odprowadzanie wód gruntowych z odwodnienia wykopów do miejskiej sieci kanalizacyjnej – wycena indywidualna;
 22. Samowolne wprowadzenie wody opadowej i/lub gruntowej do kanalizacji – 2 000 zł;
 23. Zerwanie przez Klienta plomby na wodomierzu – 200 zł;
 24. Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza na wniosek Klienta/wynikłe z przyczyn leżących po stronie Klienta – 100 zł;
 25. Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy Klienta (koszty robocizny, nowego urządzenia wraz z montażem) dla średnicy:
  1. Ø 15-20 mm – 200 zł/szt.;
  2. Ø 25-32 mm – 400 zł/szt.;
  3. Ø 40 mm – 600 zł/szt.;
  4. Ø 50 mm – 800 zł/szt.;
   UWAGA!!! Wodomierze główne większych średnic i wodomierze sprzężone wymagają wyceny indywidualnej.
 26. Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci na wniosek klienta:
  1. maksymalnie 2 zasuwy – 150 zł/godz.;
  2. każda kolejna zasuwa – 100 zł/godz.;
  3. przyjazd pracownika ZWiK w celu sprawdzenia próby szczelności – 70 zł;
  4. samowolne sterowanie zasuwą na sieci wodociągowej – 200 zł; 
 27. Wypożyczenie rozdzielni budowlanej z kompletnym wyposażeniem     –10zł/ doba
 28. Wypożyczenie stojaka hydrantowego z zintegrowanym wodomierzem       –30zł/ 1 doba; 10 zł/ każda następna doba
 29. Zablokowanie kanalizacji ściekowej na wniosek Klienta (studnia betonowa) – 200zł/godz.;
 30. Zablokowanie kanalizacji ściekowej na wniosek klienta (trójnik lub studnia rewizyjna PVC) – wycena indywidualna;
 31. Odblokowanie kanalizacji ściekowej – 100 zł;
 32. Płukanie sieci wodociągowej na wniosek klienta – 100 zł plus opłata za;
  1. zużycie wody – wg cennika za wodę i ścieki;
  2. ścieki z płukania sieci wodociągowej, odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej – wg cennika za wodę i ścieki;
 33. Usuniecie awarii przydomowej przepompowni ścieków wynikłej z winy klienta - 200 zł;
 34. Nieuzasadniona interwencja pogotowia wodnokanalizacyjnego (np. zapchane sitko w kranie, niskie ciśnienie wody, nieprzyjemny zapach wydzielający się z kanalizacji, zapchana kanalizacja na odcinku należącym do właściciela) – 100 zł;
  UWAGA!!! Zasadność wezwania pogotowia określa ZWiK na podstawie protokołu z wezwania
 35. Dokonanie odczytu stanu wodomierza na wniosek klienta (w terminie innym niż cykl rozliczeniowy) – 30 zł;
 36. Ekspertyza wodomierza (w związku z reklamacją przez Klienta prawidłowości wskazań wodomierza) – wycena indywidualna
  UWAGA!!! W zakres usługi wchodzi: demontaż wodomierza, transport, ekspertyza oraz ponowny montaż.
 37. Odprowadzanie do kanalizacji nadmiernej ilości tłuszczów, powodujące zakłócenie prawidłowego działania systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków – 3 000 zł;
  UWAGA!!! Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. nie świadczy usług dotyczących czyszczenia/udrażniania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.
USTALENIA KOŃCOWE:
Na podstawie art.  8. ust. 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U.2001 Nr 72 poz. 747) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
  Zarządzenie Prezesa Zarządu nr. 6/2012 z dnia 30 Lipca 2012 r.
 1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
 2. odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
 3. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
 4. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

 


Copyright © Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Data: 18.01.2019 | Informacje o stronie