noalt

Rodo

Jakość wody

Dla Mieszkańców

O spółce

Odbiór odpadów zielonych

Galeria

Szukaj:
Wyszukiwana fraza może znajdować się w jednym z poniższych tematów:
 • Polityka Prywatności - osoby fizyczne
 • Polityka Prywatności - osoby prawne
 • Polecenie zapłaty
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Badania archiwalne - 2016 rok
 • Badania archiwalne - 2015 rok
 • Certyfikat Akredytacji
 • Ogłoszenie dopłaty do taryf 2019
 • Informacja o utrudnieniach na ul.Atkinsa
 • Ceny za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach obowiązujące od dnia 01.01.2018r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
 • Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu oraz wymagania instalacyjne
 • UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego
 • Jak przyłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w gminie Łomianki?
 • Informacja dotycząca spotkania z mieszkańcami osiedla Łomianki Górne w sprawie dokończenia realizacji przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska i Kasztanowa
 • Informacja dla Mieszkańców osiedla Łomianki Górne w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska, Kasztanowa
 • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2015
 • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2014
 • Cennik Usług ZWiK
 • Wyślij stan wodomierza
 • Dokumenty do pobrania
 • Logowanie e-BOK
 • Schematy organizacyjne
 • Informacje
 • Praca u nas
 • Fundusz Spójności
 • Zakres rzeczowy
 • Informacje o projekcie
 • Tablice Informacyjne
 • Tablice Pamiątkowe
 • Efekt Ekologiczny
 • Schemat organizacyjny JRP
 • Fundusz Spójności
 • Zakres rzeczowy
 • Informacje o projekcie
 • Tablice Informacyjne
 • Efekt Ekologiczny
 • Schemat organizacyjny JRP
 • Tablica Pamiątkowa
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.248.702,06 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki - budowa sieci wodociągowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 679 113,00 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 17.276.599,97zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 5.499.727,00 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 8.262.280,26 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.106.583,00 zł zł
 • Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 494.800,00 zł
 • Budowa sieci wod-kan (Dobra, Nowa i Stara)
 • Budowa sieci wod-kan (Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów)
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna Droga w gminie Łomianki”
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach przy u. Brukowej 2A”.
 • Dostawa pomp, wirników, łańcuchów i uszczelek do wymiany w istniejących przepompowniach ścieków będących w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki w ramach 14 CZĘŚCI.
 • Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych [typu cargo/kombi/van/tour van] w formie leasingu operacyjnego
 • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego – II postępowanie
 • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego
 • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Akinsa w Łomiankach.
 • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie posesji położonych w Łomiankach
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III” - II postępowanie
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III"
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki
 • Dostawa wodomierzy wraz z mobilnym systemem zdalnego odczytu poprzez transmisję radiową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki” – II postępowanie
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki”
 • „Dostawa samochodu dostawczego z plandeką w formie leasingu operacyjnego”.
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych w ul. Cienistej w Łomiankach”.
 • „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Sadowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Bajkowy, Kępa Kiełpińska oraz fragmentów sołectw Dziekanów Polski, Kiełpin i Dziekanów Leśny w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap IV”.
 • „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICACH: SZYMCZAKA, ASNYKA (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY KOLEJOWEJ), REYMONTA, NISKIEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY POGODNEJ), MIODOWEJ, WIERZBOWEJ,NORWIDA, SŁOWACKIEGO, POGODNEJ, TORFOWEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO POSESJI 31) ORAZ W DROGACH DOJAZDOWYCH, DO POSESJI MIŁA 22-22A, MIŁA 12-12C, NA TERENIE GM. ŁOMIANKI”- NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN-B/27/05/2019
 • „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICACH: SZYMCZAKA, ASNYKA (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY KOLEJOWEJ), REYMONTA, NISKIEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY POGODNEJ), MIODOWEJ, WIERZBOWEJ,NORWIDA, SŁOWACKIEGO, POGODNEJ, TORFOWEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO POSESJI 31) ORAZ W DROGACH DOJAZDOWYCH, DO POSESJI MIŁA 22-22A, MIŁA 12-12C, NA TERENIE GM. ŁOMIANKI”- NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN-B/07/02/2019
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Baczyńskiego w gminie Łomianki”.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego i ul. Vivaldiego w gminie Łomianki”.
 • ” Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu audytu energetycznego na potrzeby Zamawiającego”
 • „Odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego w zakresie robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz konserwacyjnych nawierzchni w ul.koscielna droga na odcinku od ul.wiślanej do ul.armii poznań oraz ul.szymanowskiego od ul.chopina do ul.kościelna droga"
 • „Odbiór, transport i odzysk osadów ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach”.
 • Podział Gminy na rejony odbioru odpadów zielonych
 • HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH PAŹDZIERNIK I LISTOPAD 2019

Przejdź do...

Rodo
Polecenie zapłaty
Jakość wody
Dla Mieszkańców
LOGOWANIE E-BOK
O spółce
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki Etap II
Współpraca z WFOŚiGW
Przetargi 2017_pzp
Przetargi 2017_zwik
Przetargi 2018_pzp
Przetargi 2018_zwik
Przetargi 2019_pzp
Przetargi 2019_zwik
Odbiór odpadów zielonych

Podział Gminy na rejony odbioru odpadów zielonych

utworzono: 26.09.2019 - 14:35 / zaktualizowano: 26.09.2019 - 14:35

Podział Gminy na rejony odbioru odpadów zielonych


Rejon 1A (Dąbrowa Zachodnia):


Brzozowa, Magnolii, Modrzewiowa, Ułanów Jazłowieckich, Wiślana (od Kampinoskiej do Kolejowej), Zachodnia (od Sierakowskiej do Wiślanej), Zielona.

 

Rejon 1B (Dąbrowa Zachodnia i Osiedle Kwiatowe):


Długa (od Grzybowej do Wiślanej), Dobra, Fiołka, Francuska, Irysa, Kolejowa (nr nieparzyste od 67 do 119), Krokusa, Nowa, Michałowicza, Przebiśniega, Rajska, Rzemieślnicza, Sasanki, Stara, Szpitalna (od Kolejowej do Zachodniej), Wiosenna (od Kolejowej do Zachodniej), Zawilca.

 

Rejon 2A (Dąbrowa Leśna):

Akacjowa, Grzybowa, Kalinowa, Kampinoska, Konwaliowa, Kwiatowa,

Leśnych Dębów, Łyżwiarska, Macieja Rataja, Młocińska, Narciarska, Partyzantów,

Pionierów, Sezamkowa, Słoneczna, Sportowa, Świerkowa, Wesoła, Żywiczna.

 

Rejon 2B (Dąbrowa Leśna):

Asfaltowa, Brukowa (od Akacjowej do Kolejowej), Długa (od Brukowej do Grzybowej), Borzobohatego od nr 12, Graniczna, Ludowa, Równa, Szeroka, Śliska, Wąska, Wyboista.

 

Rejon 3 (Łomianki Górne):

Agawy, Baonu Zośka, Gospodarcza, Kaktusowa, Kasztanowa, Kolejowa (nr. parzyste od Mokrej do Wiślanej), Krzywa, Miłosna, Mokra, Orzechowa, Palmowa, Podleśna, Przygodna, Romantyczna, Sierakowska (od Kolejowej do Warszawskiej), Stanisława Konarskiego, Stanisława Staszica, Warszawska (od Armii Poznań do Wiślanej), Wiosenna (od Kolejowej do Warszawskiej), Zalotna.

Rejon 4 (Łomianki Centralne i Łomianki Majowe):

1 Maja, 22 Września, 3 Maja, 9 Maja, Boczna, Działkowa, Ferrytowa, Kusocińskiego, Jaśminowa, Kolejowa (nr parzyste od Brukowej do Wiślanej), Kosynierów, Krótka, Leśna, Maciejowicka, Majowa, Malarska, Normatywna, Okrężna, Osiedlowa, Poprzeczna, Przeskok, Racławicka, Szkolna, Szpitalna (od Kolejowej do Warszawskiej), Warszawska (nr nieparzyste od Brukowej do Wiślanej), Wiślana (od Kolejowej do Warszawskiej).

 

Rejon 5 (Łomianki Pawłowo, Ł. Prochownia, Ł. Chopina i Ł. Dolne):

Arciszewskiego, Al. Chopina (od Wiślanej do Szymanowskiego), Dębowa, Fabryczna, Brühla, Bołtucia, Jana Kiepury, Jeziorna, Kazimierza Lisieckiego, Krajobrazowa (bez nr 36), Baczyńskiego (zabudowa jednorodzinna), Pobożnego, Lalkowa, Lwowska, Łąkowa (od Brukowej w stronę Polnej), Łużycka, Pawłowska, Polna, Prochowni, Spokojna, Szczytowa, Warszawska (nr parzyste od Brukowej do Wiślanej), Wiślana (od wału do Warszawskiej), Szpilmana, Zielonej Łąki, Cicha.

 

Rejon 6A (Łomianki Stare):

Aleksandra Fredry, Dąbrówki, Bolesława Chrobrego, Gościńcowa, Kmicica, Marcina Kasprzaka, Mieszka I, Oleńki, Spacerowa, Szczęśliwa, Wiejska, Włościańska, Zagłoby.

 

Rejon 6B (Łomianki Trylogia, Ł. Powstańców):

Adolfa Pilcha, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Stefana Wyszyńskiego,

Wojska Polskiego, Jedności Robotniczej, Mikołaja Reja, Parkingowa, Podbipięty,

Powstańców Kampinosu, Powstańców Warszawy, Skrzetuskiego, Weteranów, Wjazdowa, Wołodyjowskiego.

 

Rejon 7A (Łomianki Chopina):

Al. Chopina (od Armii Poznań do Szymanowskiego), Czesława Niemena, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Elsnera, Karola Szymanowskiego, Stanisława Moniuszki, Wojciecha Bogusławskiego, Wspólna

 

Rejon 7B (Łomianki Chopina, Ł. Dolne i Kępa Kiełpińska):

Azalii, 6 Pułku Piechoty, Bacha, Vivaldiego, Brzegowa, Gajowa, Grażyny Bacewicz, Kilara, Kościelna Droga, Krajobrazowa 36, Majora Bronisława Kamińskiego, Podwale, Witolda Lutosławskiego.

 

Rejon 8A (Kiełpin):

Bukowa, Cyprysowa, Eugeniusza Lokajskiego, Henryka Sienkiewicza, inż. Antoniego Kocjana, Jałowcowa, Jarzębinowa,  Klonowa, Leszczynowa, Partyzanta Józefa Niegodzisza, Porzeczkowa, ppłk Józefa „Szymona” Krzyczkowskiego, Truskawkowa, Wiązowa, Wiklinowa, Żołnierzy Narwiku.

 

Rejon 8B (Dziekanów Bajkowy):

Baśniowa, Bolka i Lolka, Czerwonego Kapturka, Dobrej Wróżki, Jana Brzechwy, Kaczki Dziwaczki, Kolejowa (nr parzyste od Graniczka do Witosa), Kopciuszka, Koszałka Opałka, Kota w Butach, Krasnoludków, Marii Kownackiej, Stanisława Mikołajczyka, Waligóry, Wincentego Witosa, Złotej Rybki.

 

Rejon 9 (Kiełpin, Rolnicza w Łomiankach i Kiełpinie):

Al. Chopina (od Cienistej do Ogrodowej), Andersena, Armii Poznań, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Cienista, dr. Jana Cebertowicza, Gruszkowa, Gwiaździsta, Jana Dąbrowskiego, Jesionowa, Klonowy Park, Koncertowa, Morelowa, Ogrodowa, prof. Stanisława Brzósko, Rolnicza (od Wiślanej do Wiklinowej), Warszawska (od Armii Poznań do Wiklinowej), Willowa, Wiśniowa.

 

Rejon 10A (Dąbrowa, Dziekanów Leśny):

Cisowa, Lutza, Kolejowa (nr nieparzyste od Sierakowskiej do Szymczaka), Kołłątaja, Łuże, Ofiar Katynia, Pogodna, Akinsa, Prosta, Równoległa, Sierakowska (od Łuże do Kolejowej), Zachodnia (od Sierakowskiej do lasu).

 

Rejon 10B (Dziekanów Leśny):

Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, rotmistrza Witolda Pileckiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliusza Słowackiego, Lotników Alianckich, Marii Konopnickiej, Marii Rodziewiczówny, Miła, Miodowa, Niska, sierż. Władysława Szymczaka, Torfowa, Wierzbowa, Władysława Stanisława Reymonta.

 

Rejon 11 (Dziekanów Nowy, Dz. Polski i Sadowa):

Biedronki, Błotna, Borówkowa, Czarodziejskiej Góry, Jagodowa, Kolejowa (od Witosa do Pieńkowa), Królowej Marysieńki, Literacka, Mistrza i Małgorzaty, Odysei, Piękna, plut. Klemensa Lipińskiego, Podróżna, Poziomkowa, Przy Jeziorze, Rolnicza (od. Wiklinowej do Pieńkowa), Sielanki, Stefana Batorego, Strzelecka, Środkowa, Turystyczna, Wakacyjna, Wędkarska, Władcy Pierścieni, Wędrowców, Wrzosowa, Zaciszna, Zagórze.

 

Rejon 12A (Dąbrowa Rajska):

Aleja Lip, Borzobohatego do nr 11, Dolna, Glinianki, Górna, Jodłowa, Kamienista, Kolejowa (nr. nieparzyste od Brukowej do nr 65), Osikowa, Pancerz, Piaskowa, Sosnowa, Starej Cegielni, Stary Tor, Wydmowa, Żwirowa.

 

Rejon 12B (Buraków):

Brukowa (od Kolejowej do oczyszczalni), Elizy Orzeszkowej, Sobieskiego, Poniatowskiego, Przyłuskiego, Łąkowa (od Brukowej w stronę Burakowa), Mała, Olszynowa, Parkowa, Pastewna, Przechodnia, Przelotowa, Przełajowa, Staromiejska, Stefana Czarnieckiego, Ślepa, 11 Listopada, Tadeusza Kościuszki, Warszawska (nr parzyste od 12 do 80), Wólczyńska, Wałowa, Zaułek.

 

Rejon 13 (osiedla Baczyńskiego, Równoległa i inne):

Zabudowa wielorodzinna

 


Copyright © Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Data: 23.10.2019 | Informacje o stronie