noalt

Jakość wody

Dla Mieszkańców

O spółce

Galeria

Szukaj:
Wyszukiwana fraza może znajdować się w jednym z poniższych tematów:
 • Polecenie zapłaty
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Badania archiwalne - 2016 rok
 • Badania archiwalne - 2015 rok
 • Certyfikat Akredytacji
 • Ogłoszenie dopłaty do taryf 2019
 • Świąteczne dni pracy
 • Informacja o utrudnieniach na ul.Atkinsa
 • Ceny za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach obowiązujące od dnia 01.01.2018r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
 • Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu oraz wymagania instalacyjne
 • UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego
 • Jak przyłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w gminie Łomianki?
 • Informacja dotycząca spotkania z mieszkańcami osiedla Łomianki Górne w sprawie dokończenia realizacji przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska i Kasztanowa
 • Informacja dla Mieszkańców osiedla Łomianki Górne w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska, Kasztanowa
 • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2015
 • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2014
 • Cennik Usług ZWiK
 • Wyślij stan wodomierza
 • Dokumenty do pobrania
 • Logowanie e-BOK
 • Schematy organizacyjne
 • Informacje
 • Praca u nas
 • Link do projektu
 • POIiŚ
 • Zakres rzeczowy
 • Informacje o projekcie
 • Harmonogram
 • W trakcie realizacji
 • Zrealizowane
 • Schemat organizacyjny JRP
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.248.702,06 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki - budowa sieci wodociągowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 679 113,00 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 17.276.599,97zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 5.499.727,00 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 8.262.280,26 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.106.583,00 zł zł
 • Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 494.800,00 zł
 • Budowa sieci wod-kan (Dobra, Nowa i Stara)
 • Budowa sieci wod-kan (Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów)
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna Droga w gminie Łomianki”
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach przy u. Brukowej 2A”.
 • Dostawa pomp, wirników, łańcuchów i uszczelek do wymiany w istniejących przepompowniach ścieków będących w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki w ramach 14 CZĘŚCI.
 • Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych [typu cargo/kombi/van/tour van] w formie leasingu operacyjnego
 • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego – II postępowanie
 • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego
 • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Akinsa w Łomiankach.
 • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie posesji położonych w Łomiankach
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III” - II postępowanie
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III"
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki
 • Dostawa wodomierzy wraz z mobilnym systemem zdalnego odczytu poprzez transmisję radiową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki” – II postępowanie
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki”
 • „Dostawa samochodu dostawczego z plandeką w formie leasingu operacyjnego”.
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych w ul. Cienistej w Łomiankach”.
 • „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Sadowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Bajkowy, Kępa Kiełpińska oraz fragmentów sołectw Dziekanów Polski, Kiełpin i Dziekanów Leśny w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap IV”.
 • „Odbiór, transport i odzysk osadów ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach”.
 • Polityka Prywatności - osoby fizyczne
 • Polityka Prywatności - osoby prawne

Przejdź do...

Polecenie zapłaty
Jakość wody
Dla Mieszkańców
LOGOWANIE E-BOK
O spółce
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki
Współpraca z WFOŚiGW
Przetargi 2017_pzp
Przetargi 2017_zwik
Przetargi 2018_pzp
Przetargi 2018_zwik
Przetargi 2019_pzp
Przetargi 2019_zwik
Rodo

Kolejne miliony na kolejne inwestycje

utworzono: 25.03.2015 - 10:12 / zaktualizowano: 25.03.2015 - 10:12

Gmina Łomianki kolejny raz została Beneficjentem środków unijnych na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych na terenie Łomianek. Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki i Prezes Zarządu ZWiK, Tomasz Czajkowski uczestniczyli dziś w uroczystym podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” w ramach Konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

[obrazek]

Dzięki nowej umowie rozszerzony został zakres rzeczowy projektu, a co za tym idzie wkład Unii Europejskiej w rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

[obrazek]

Obecny nabór stanowił możliwość rozszerzenia projektów m.in. o inwestycje wodociągowe, ponieważ w Konkursie nr 7 dofinansowywane były jedynie projekty z zakresu infrastruktury ściekowej, tj. dla budowy sieci kanalizacyjnej i rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Warto przypomnieć, że Gmina Łomianki otrzymała już dwa dofinansowania w ramach Konkursu nr 7 i nr 8 na kwotę 43,1 mln zł. Obecnie wartość dofinansowania (Konkurs 7, 8 i 13) wzrosła do 57,4 mln złotych, przy całkowitym koszcie projektów 92,6 mln złotych netto (113,9 mln złotych brutto), a łączna wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej stanowi 62% kosztów inwestycyjnych.

[obrazek]

na zdj. (od lewej): Artur Dąbrowski, Prezes WFOŚiGW w Warszawie, Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek oraz Tomasz Czajkowski, Prezes ZWiK w Łomiankach

W ramach podpisanego aneksu ZWiK zrealizuje przy współfinansowaniu środków unijnych następujące nowe inwestycje:

* *KONTRAKT 21 - Budowa sieci wod-kan w ulicach: Pancerz, Glinianki, Stary Tor – budowa 1,5 km sieci wodociągowej i 0,66 km sieci kanalizacyjnej

* *KONTRAKT 22 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Osikowej, Okrężnej oraz w sięgaczu ul. Krzywej – budowa ok. 0,6 km sieci wodociągowej i 0,1 km sieci kanalizacyjnej

* *KONTRAKT 23 - Rozbudowa i modernizacja SUW „Fabryczna” - zakresem prac jest modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody polegająca na wymianie urządzeń, zwiększeniu przepustowości, wymianie instalacji wod-kan, elektryki i automatyki. Obecnie stacja posiada wydajność 100 m^3 /h, po modernizacji będzie posiadać wydajność 170m^3 /h

Dotychczasowe inwestycje zrealizowane lub będące w trakcie realizacji, które zostały dołączone do aneksu do umowy o dofinansowanie:

   * Budowa ok. 5,0 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 7 - ulice: Równa, Wyboista, Śliska, Asfaltowa, Szeroka, Borzobohatego.

   * Budowa ok. 1,7 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 8 - ulice: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4.

   * Budowa ok. 2,9 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 11 - ulice: Magnolii, Modrzewiowa, Brzozowa, Zachodnia, działka nr 205/2, 254, 166.

   * Budowa ok. 3,1 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 12 - ulice: Zielona, Ułanów Jazłowieckich, działka nr 266, 265, 133, 132, 121, 109, 71, 70/42, 101, 102, 97/1, 92/1, 259, 63, 48, 28, 30, 16, 238, 362, 351/2.

   * Budowa ok. 1,8 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 13 - ulice: Prosta, Równoległa, Sierakowska.

   * Budowa ok. 3,0 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 14 - ulice: Chopina, Armii Poznań, Paderewskiego, Wspólna, działki nr 86, 94, 103, 107/1, 76/10, 113/2, 110, 80, 81, 87/15, 290/12, 291/11, 308/4, 308/7.

   * Budowa ok. 2,7 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 15 - ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki, działki nr 342/11, 342/16, 354/8, 354/9, 640/1, 648/5, 1217.

   * Budowa ok. 1,7 km sieci wodociągowej w ramach KONTRAKTU 16 - Chopina, Szczytowa, Szpilmana W., Fabryczna, działki nr 1037/2, 749.

   * Rozbudowa i modernizacja SUW „Trylogia” – Rozbudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody zwiększyła wydajność dostarczania wody uzdatnionej o 120 m^3 /h.

   * Wykonano system monitoringu 47 istniejących pompowni.
  * Dodatkowo w podpisanym aneksie uwzględniono refundację zakupu samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji – WUKO.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, w najbliższym czasie opublikowany zostanie aktualny harmonogram wszystkich inwestycji.


Copyright © Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Data: 18.01.2019 | Informacje o stronie